RING TIL OS PÅ 70 20 11 72 ELLER SEND EN EMAIL - KLIK HER
 

HVORFOR GRØNNE TAGE

Klimaforandringer tiltager i stadigt hastigt tempo, og de medfører komplikationer som vi må tilpasse os. Dette er især vigtigt når man ønsker at konstruere bæredygtige, fremtidssikrede bygningsværker og byer. En af de forandringer der skal imødekommes, er øget intensitet af nedbør, der har en stor indflydelse på planlægningen af byggerier, da vandopsamling har skabt et enormt behov for klimatilpasning i byer.
 
Den 2. juli 2011, blev Danmark ramt af et skybrud ulige noget man havde set før. København oplevede oversvømmelser af kloakker, gader og boliger, som resulterede i den dyreste vejrskade i Europa i 2011. Denne hændelse krævede erstatninger for tæt på 6 milliarder kroner. Hændelsen viste også at øget indsats for at forbedre vandopsamling i storbyer i Danmark er nødvendigt, både ud fra et økonomisk synspunkt og et samfundsmæssigt.
 
Traditionelle vandopsamlingsmetoder bygger i bund og grund på konceptet af at konstruere en stor vandbeholder under jorden, der er i stand til at opsamle den øgede mængde vand, i perioder med stærk nedbør. Dog har denne metode vist sig at være ufordelagtig, og den økonomiske fortjeneste er for lav, udover at den ikke alene er i stand til at imødekomme vandopsamlingsbehovet fuldt ud. For at kunne tilpasse nye nedbørsforhold er det vigtigt at aflede vand på overfladen, før det løber ned i kloakker, eller til yderligere vandopsamling. Det vigtigste er at forsinke nedbøren, sådan at kloaksystemet ikke bliver overbelastet.


FREMTIDENS KLIMATILPASNINGSBEHOV

Derfor er grønne tage en oplagt mulighed for at imødekomme fremtidens klimatilpasningsbehov. Grønne tage er i stand til at opsamle en enorm mængde nedbør, og kan derfor aflaste kloaksystemerne, og mindske eller eliminere behovet for yderligere vandopsamling der gør brug af f.eks. vandbeholdere under jorden. Det er billigere end at bygge under jorden, og har en lang række yderligere fordele, som skaber store besparelser for bygherrer, kommuner og byer. Bygningers tage er en enorm overflade der ikke bliver udnyttet, og derfor er det oplagt at implementere sådanne nødvendige løsninger der udnytter tagets overfladeareal. Derfor er det ikke overraskende at Københavns kommune allerede har lagt en strategi i 2010, der skal skabe en sundere og mere bæredygtig hovedstad, hvor grønne tage skal være et af hovedelementerne i kommunens klimatilpasningsplan.
 
Navergruppen A/S er med til at gøre sit for at imødekomme behovet for klimatilpasning. Derfor har vi fokus på langtidsholdbare og naturlige produkter, med et lavt klimaaftryk. Sådan sikrer vi os at vi kan handle med god samvittighed, både på vores egne – og vores kunders vegne.

Du kan læse meget mere om grønne tage til sommerhuse, villaer, urbane miljøer og erhvervsbygninger ved at klikke her: grønne-tage.dk


Indkøbscenter i Norge


Sommerhus i Nordsjælland


RING TIL OS PÅ
70 20 11 72

NAVERGRUPPEN A/S - Dansk Kobber Salg har altid stået for ”den ægte vare til tag og facade”. Den ægte vare forbinder vi med naturens egne smukke og patinerende materialer: Zink, kobber og naturskifer tilsat det gode håndværk.

Vores passion for kvalitet og de ædle naturmaterialer har vi fælles med Naversvenden, der drager på valsen for at arbejde med klassiske byggerier i Europa.

Derved bærer Naversvenden sin viden om materialer og traditioner videre og fagkundskaberne forbedres til glæde for andre. Denne Naverpassion for ”det ægte” deler vi, og afspejler i vores nye navn – Navergruppen A/S og i vores produktbetegnelser: Naver Tagrender, Naver Profiler, Naver Taghætter, Naver Udsmykning og Naver Naturskifer.

Venlig hilsen
indehaver og daglig leder Peter Duch

 

                         NAVERGRUPPEN A/S · Dansk Kobber Salg · Askvang 2 · 3400 Hillerød · Telefon 70 20 11 72 · salg@navergruppen.dk · www.navergruppen.dk