[show_logged_in_user]

Grønne Tage

En tagløsning fra Navergruppen er en bæredygtig og miljørigtig tagløsning til dig. Du kan få løsninger til taghaver, sedumtage og andre typer af grønne tage.

Grønt tag er en moderne løsning, der er designet til at modstå de store vandmængder der kommer i disse år. Taget kan opsuge helt op til 80% af regnvandet.

Tagene giver et forbedret indeklima. De isolerer om vinteren og køler om sommeren – og reducerer samtidig støj udefra.

Du kan få en ideel klimavenlig tagløsning. Ring eller brug formularen, og få en tagsnak med os.

Grønne tage på webshoppen

Hvorfor Grønne Tage ?

Klimaforandringer tiltager i stadigt hastigt tempo, og de medfører komplikationer som vi må tilpasse os. Dette er især vigtigt når man ønsker at konstruere bæredygtige, fremtidssikrede bygningsværker og byer. En af de forandringer der skal imødekommes, er øget intensitet af nedbør, der har en stor indflydelse på planlægningen af byggerier, da vandopsamling har skabt et enormt behov for klimatilpasning i byer.

Den 2. juli 2011, blev Danmark ramt af et skybrud ulige noget man havde set før. København oplevede oversvømmelser af kloakker, gader og boliger, som resulterede i den dyreste vejrskade i Europa i 2011. Denne hændelse krævede erstatninger for tæt på 6 milliarder kroner. Hændelsen viste også at øget indsats for at forbedre vandopsamling i storbyer i Danmark er nødvendigt, både ud fra et økonomisk synspunkt og et samfundsmæssigt.

Traditionelle vandopsamlingsmetoder bygger i bund og grund på konceptet af at konstruere en stor vandbeholder under jorden, der er i stand til at opsamle den øgede mængde vand, i perioder med stærk nedbør. Dog har denne metode vist sig at være ufordelagtig, og den økonomiske fortjeneste er for lav, udover at den ikke alene er i stand til at imødekomme vandopsamlingsbehovet fuldt ud. For at kunne tilpasse nye nedbørsforhold er det vigtigt at aflede vand på overfladen, før det løber ned i kloakker, eller til yderligere vandopsamling. Det vigtigste er at forsinke nedbøren, sådan at kloaksystemet ikke bliver overbelastet.

Fremtidens Klimatilpasningsbehov

Derfor er grønne tage en oplagt mulighed for at imødekomme fremtidens klimatilpasningsbehov. Grønne tage er i stand til at opsamle en enorm mængde nedbør, og kan derfor aflaste kloaksystemerne, og mindske eller eliminere behovet for yderligere vandopsamling der gør brug af f.eks. vandbeholdere under jorden. Det er billigere end at bygge under jorden, og har en lang række yderligere fordele, som skaber store besparelser for bygherrer, kommuner og byer. Bygningers tage er en enorm overflade der ikke bliver udnyttet, og derfor er det oplagt at implementere sådanne nødvendige løsninger der udnytter tagets overfladeareal. Derfor er det ikke overraskende at Københavns kommune allerede har lagt en strategi i 2010, der skal skabe en sundere og mere bæredygtig hovedstad, hvor grønne tage skal være et af hovedelementerne i kommunens klimatilpasningsplan.

Navergruppen A/S er med til at gøre sit for at imødekomme behovet for klimatilpasning. Derfor har vi fokus på langtidsholdbare og naturlige produkter, med et lavt klimaaftryk. Sådan sikrer vi os at vi kan handle med god samvittighed, både på vores egne – og vores kunders vegne.

Du kan læse meget mere om grønne tage til sommerhuse, villaer, urbane miljøer og erhvervsbygninger ved at klikke her: grønne-tage.dk

Få et uforpligtende tilbud på en grøn tagløsning

Du er altid velkommen til at ringe på telefon 7020 1172 eller emaile os på salg@navergruppen.dk